מאמרים של: admin

המפקד שלי

הביטו באיש הזה ודמיינו בנפשכם…בן 30 על חוף ימה של תל אביב, קורא משהו…תמיד קורא משהו. בן יחיד לאם אלמנה.

My commander

I want to tell you about my commander. Shaul Shalev – an only child to his parents. He was my

אחות קטנה

אני עוברת בפרוזדורים הארוכים של בית החולים  תל השומר. רגלי מודדות את המרחקים הארוכים…פעם הובילו אותי כאן באלונקה כבדה אל