אתגרי היהלום – אתגר אישי | למען הקהילה

ענת יהלום, החיילת היחידה שנפצעה במלחמת יום הכיפורים, מתמודדת כבר יותרמארבעים שנה מול אתגרים המוטלים לפתחה זה אחר זה; החל

הניצחון שלי – אתר ישראל היום

תקציר הפצצה של המטוסים המצריים על בסיס טסה בסיני, שינתה לנצח את חייה של ענת יהלום • היא ספגה רסיסים

ממצב אנוש לחיים מלאים – Xnet

ממצב אנוש לחיים מלאים: השיקום הנדיר והמופלא של פצועת המלחמה כשענת יהלום נפצעה, השבוע לפני 44 שנה, טענו הרופאים שגם

סיפורים מן הקופסא, "הארץ", 2/2/2011

כיפורים של ענת בעמק וברמה, ספטמבר 2010

"במחנה " – אחרי הכל, הם נפצעו עבורנו

"במחנה" – ענת יהלום נכת צ"הל מהמלחמה

נשים רוכבות רחוק ספורט בבית הלוחם

MEMBER OF THE YEAR Worldwide